FORGOT YOUR DETAILS?

Contacto

Cooperativa Agraria Provincial da Coruña S.C.G.
Avda Manuel Platas Varela, 144- Baixo
15141 Arteixo (A Coruña)

Tfno: 630 754 852

Fax: 881 167 212
capcoruna@capcoruna.com
 
Granxa O Cancelo
Lg do Cancelo – Bemantes,
15630 Miño (A Coruña)

Coordenadas para o GPS: N 43º21’3” – W 8º10’5”

 
 

 

De acordo co establecido na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de decembro, de Proteción de Datos 
de Caracter Persoal, informámolo de que os datos persoais que nos facilite serán incorporados 
a un ficheiro titularidade da COOP. AGRARIA PROVINCIAL DA CORUÑA SCG, con domicilio en 
Avda. Manuel Platas Varela nº144 Baixo- 15141-Arteixo (A Coruña), que cumple coas medidas 
de seguridade exixidas no Real Decreto 1720/2007 do 21 de decembro, e que a súa finalidade é 
a xestión, control e seguemento das relacións comerciais cós clientes. Así mesmo solicitamos 
o seu consentimento para que os seus datos sexan tratados coa finalidade de levar a cabo labores 
de información, envío de publicidade personalizada ou non, propia ou de terceiros, promoción, 
formación, estudos de mercado e análises para coñecer o grao de satisfacción do cliente e 
tamén para o envío de felicitacións. Como cliente da COOP. AGRARIA PROVINCIAL DA CORUÑA SCG 
poderá exercitar os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, comunicándoo 
por escrito á Avda. Manuel Platas Varela nº144 Baixo, 15141- Arteixo (A Coruña).
TOP