FORGOT YOUR DETAILS?

O Equipo técnico

A maiores do traballo de asesoramento ás explotacións encárgase da posta en marcha e desenvolvemento de novos servizos e proxectos.

OLYMPUS DIGITAL CAMERAJuan José Freire Quintans: Técnico especialista en Xestión de empresas agroalimentarias. Traballa como Asesor de explotacións, é o coordinador da granxa e do servizo de substitución. Tfno: 616575024

Jesús Otero Antelo: Licenciado en Dirección e Administración de Empresas, especialista en xestión de sociedades cooperativas. Traballa como asesor de explotacións e é o responsábel do Servizo de Recría. Tfno: 687707695

Pura Ferreño Saia: Enxeñeira Agrónoma, técnica de Aconsellamento. Traballa como asesora de explotacións, responsábel de riscos e saúde laboral, administración e comunicación. Tfno: 649372511

Substitución:

2 Axentes de substitución con máis de 5 anos de experiencia no traballo en granxas de vacún de leite galegas

Wilber Andres Gutierrez Grajales

Eduar Castaño Gutierrez

Granxa O Cancelo. Granxa

Todos desenvolven as tarefas propias dunha granxa de leite: muxir, alimentar, limpar, atención á recría. A maiores cada un é responsábel dalgunha área: Reproducción e recría, sanidade, alimentación e manexo dos silos, ou mantemento das instalacións e das máquinas.

Manuel García Sandá

Edmundo Castrillón Vidal

Pedro Díaz Pico

A maiores Juan José Freire Quintáns exerce de coordinador e xestor de outras tarefas relativas á granxa: cultivos, subministros, organización do traballo.

Granxa o Cancelo- Obradoiro

O seu traballo consiste en pasterizar e envasar o leite e elaborar xeados. Tamén se encargan do reparto, da limpeza e mantemento das instalacións e vehículos de reparto..

Iria Garcia Garcia e Elmer Reynoso Gomez

OLYMPUS DIGITAL CAMERA elmer3

O consello rector

É o órgano de goberno da Cooperativa Agraria Provincial da Coruña. Encárgase da supervisión e aprobacíón, se procede, de todas as actividades, investimentos e contratacións.

Constituído por Presidente, vicepresidente, secretario e catro vocais.

José María Calo FAraldo: presidente. É o representante legal da Cooperativa.

Manuel Vierna Pita: vicepresidente

Ramón Moreno Vidal: secretario

Domingo Antonio Dafonte Vázquez: vocal

Victoriano Sabín Picos: vocal

Alberto Rivera GArcia: vocal

Ramón Manuel Puñal Garda: vocal

TOP